วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. ทุกตำแหน่งสำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท
 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน/การบัญชี) หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน การบัญชี ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา
 2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 6-12 มี.ค.62 โทร. 056 255537 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))


สํานักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

************************************************************


สํานักงาน กศน.กทม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2561

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
********************************************************


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 198 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*************************************************************เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 198 อัตรา สังกัดสำนักงาน กศน.
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2561
สังกัดสำนักงาน กศน.
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. พื้นที่ทั่วไป จำนวน 174 อัตรา จำนวน 11 กลุ่มวิชา
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
 • กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
 • กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม
 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้
 • กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ที่เป็นสถานศึกษา) จำนวน 16 อัตรา จำนวน 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เท่านั้น และเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จำนวน 8 อัตรา จำนวน 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.
 • มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่วตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กศน.
 1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์http://www.nfe-recruit.comตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2561
 2. เมื่อเสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้วให้ผู้สมัครลงนามในใบสมัครและรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานทุกฉบับ และไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่ผู้สมัครปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*******************************************************


กศน.จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
*************************************************************


สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
**********************************************************กศน.อ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และครุอาสาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

**********************************************************


สำนักงาน กศน.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง
    1.1 ยามรักษาความปลอดภัย....จำนวน 2 อัตรา
    1.2 พนักงานขับรถยนต์....จำนวน 1 อัตรา
    1.3 พนักงานบริการ....จำนวน 1 อัตรา
    1.4 บรรณารักษ์....จำนวน 11 อัตรา
    1.5 พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ....จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/ขอบข่ายงานจ้าง/ค่าจ้าง
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง     อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ระหว่างวันที่  21 – 25 กันยายน 2560 ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หมายเลขโทรศัพท์ 0537-1194-4

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ


สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอาสาสมัครฯ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครูกพด) จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2560

 งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
***************************************


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560

 งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
*************************************

เปิดสอบ  สำนักงาน กศน.                  
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ  สำนักงาน กศน.              
สถานที่สอบ  สำนักงาน กศน.                  
ประกาศผลสอบ  สำนักงาน กศน.                
รายงานตัว   สำนักงาน กศน.             

ติดต่อ  สำนักงาน กศน.        

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ทุกตำแหน่ง


สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2560

 


*******************************************

เปิดสอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี                 
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี             
สถานที่สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี                 
ประกาศผลสอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี               
รายงานตัว  สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี            

ติดต่อ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี       

โหลดแนวข้อสอบ กศน.จังหวัดอุดรธานี ทุกตำแหน่ง


สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไปและบรรณารักษ์อัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 26-30 ธันวาคม 2559

 

*********************************************

เปิดสอบ กศน.จังหวัดอุดรธานี                 
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ กศน.จังหวัดอุดรธานี             
สถานที่สอบ กศน.จังหวัดอุดรธานี                 
ประกาศผลสอบ กศน.จังหวัดอุดรธานี               
รายงานตัว  กศน.จังหวัดอุดรธานี            
ติดต่อ กศน.จังหวัดอุดรธานี       

โหลดแนวข้อสอบ กศน.จังหวัดมหาสารคาม ทุกตำแหน่ง
เปิดสอบ กศน.จังหวัดมหาสารคาม                 
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ กศน.จังหวัดมหาสารคาม             
สถานที่สอบ กศน.จังหวัดมหาสารคาม                 
ประกาศผลสอบ กศน.จังหวัดมหาสารคาม               
รายงานตัว  กศน.จังหวัดมหาสารคาม            
ติดต่อ กศน.จังหวัดมหาสารคาม       

โหลดแนวข้อสอบ กศน.จังหวัดระยอง ทุกตำแหน่ง


สนง.กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ธันวาคม 2559

 

*************************************************
เปิดสอบ กศน.จังหวัดระยอง                 
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ กศน.จังหวัดระยอง             
สถานที่สอบ กศน.จังหวัดระยอง                 
ประกาศผลสอบ กศน.จังหวัดระยอง               
รายงานตัว  กศน.จังหวัดระยอง            

ติดต่อ กศน.จังหวัดระยอง       
โหลดแนวข้อสอบ สำนักงาน กศน. 


สำนักงาน กศน. (Office of the Non-formal and informal Education) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
  • อัตราว่างบรรจุครั้งแรก : จำนวน 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500  บาท
 • วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (มีใบอนุญาต)
  • อัตราว่างบรรจุครั้งแรก : จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500  บาท
 • วิศวกรปฏิบัติการ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี  สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์
  • อัตราว่างบรรจุครั้งแรก : จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500  บาท
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร


 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถ. ราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2559

สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาดังนี้
-ครุศาสตร์บัณฑิต
-การศึกษาบัณฑิต
-ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
-บุคคลที่เป็นลูกจ้างของ สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใบประกอบวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัคร กศน. ดังกล่าวด้วย

2.ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาดังนี้
-ครุศาสตร์บัณฑิต
-การศึกษาบัณฑิต
-ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
-บุคคลที่เป็นลูกจ้างของ สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใบประกอบวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัคร กศน. ดังกล่าวด้วย

3.ตำแหน่ง บรรณารักษ์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

4.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. กทม.) ที่อยู่ 161/10 ถ.อรุณอัมรินทร์ 15 (ซอยวัดพระยาทำ) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-866-2830-33 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ตัวอย่างแนวข้อสอบ 

1.สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 17  มกราคม  2522

2.สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร สังกัด
ตอบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตอบ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นองค์กรหลักในการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตอบ http://www.nfebkk.com/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตอบ Bangkok Office of the Non-formal and Informal Education

6.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. คนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง


7.ตัวย่อของสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร คือ
ตอบ กศน.กทม.

8.สำนักงาน กศน.กทม. ได้แบ่งกศน.เขตเป็นกี่กลุ่ม
ตอบ  6 กลุ่มโซน  ได้แก่      1.กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง 
                                                2.กลุ่มโซนกรุงเทพฯ ใต้ 
                                                3.กลุ่มโซนกรุงเทพฯ เหนือ 
                                                4.กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก 
                                                5.กลุ่มโซนกรุงธนเหนือ 
                                                6.กลุ่มโซนกรุงธนใต้ 

10.สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง  มีจำนวนกี่เขต
ตอบ 9 เขต

11.สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง ประกอบด้วย
ตอบ กศน.เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง